Kur'an öğreniyorum...

Hz. Osman ibni Affan (R.A)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (S.A.V) şöyle buyurdu:
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari, Fezailül Kur’an 21)

DEĞERLİ MİSAFİRİM!

“Video Tabanlı Sanal Kur’an Kursu” sitemize hoş geldiniz!

Öncelikle, siteme yapmış olduğunuz ziyaretinizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim. Kıymetli dostum! Öncelikle şunu belirtmek isterim: Bu siteyi, 2011-2015 yıllarında görev yaptığım İsveç Göteborg Diyanet Camii Kur’an Kursundaki öğrencilerime yol gösterecek, ödevlerinde onlara işlerini kolaylaştıracak ve onları teşvik edecek çalışmaları paylaşmak niyetiyle kurdum. Rabb’ime sonsuz hamd ü senâlar olsun ki YouTube’a kayıtlı bütün dünya ülkelerinden çalışmalarıma karşı ciddi bir teveccüh oldu. Beklentilerimin çok çok ötesinde gösterilen bu teveccüh ile siz misafirlerimin istek ve duaları, çalışmalarımın artmasına ve çeşitlilik arz etmesine vesile oldu. Öyle de görülüyor ki, Rabb’imin izni ve inayetiyle önümüzdeki günlerde daha fazla çalışmayı buradan sizlerle paylaşmayı planlıyorum………..

Kur'ân Öğrenmenin Fazileti ve Sevabı

Çocuklara Kur'ân öğretin!

Ebû Hüreyre’nin rivâyetine göre Rasûlüllah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

‘Kim bir çocuğa Kur’ân-ı Kerîm’i öğretirse, Allah onun boynuna öyle bir gerdan takar ki, kıyamet gününde önceki ve sonraki insanlar ona hayran olurlar.’

Peygamberimiz (a.s.m.)'in Hz. Ali'ye tavsiyesi

Bir defasında da Peygamberimiz (a.s.m.) Hz. Ali’ye şu tavsiyede bulunmuştu:

‘Yâ Ali! Kur’ân’ı öğren ve insanlara öğret. Öldüğün zaman insanlar nasıl Kâbe’yi tavaf ediyorlarsa, melekler de senin kabrinin etrafında dönerler.’

Kur'ân Öğrenmenin Fazileti

Enes bin Malik’in rivâyet ettiği bir hadise göre de Rasûlüllah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

‘Dikkat edin! Kim Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenir, öğretir ve içindekilerle amel ederse ben onu Cennete sevk ederim ve Cennet için delili olurum.’

Değerli Kur’an Aşığı!

Yaşamakta olduğumuz dijital iletişim çağı, eğitim materyallerinin de dijitalleşmesini zaruri kılmıştır. Yüz yüze eğitim ve öğretimin mümkün olmadığı şartlarda online ve çevrimiçi derslerle birlikte dijital eğitim ve öğretim materyallerinin vazgeçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. Bunun yanında Kur’an talebesinin birçoğu, elifba sonrası Kur’an’a geçiş yapmakta zorlanmaktadır. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız, namaz dualarını ve namaz surelerini ezberlemekte ciddi zorluklar çekmektedir. Alanında dünyada ilk ve tek olan PATE adını verdiğimiz metotla öğrenme ve ezberleme problemini çözdük ve inanılmaz bir kolaylık sağladık ve sitemizde hizmetinize sunduk. Elhamdülillah…

Kıymetli Kur’an Dostu!

 Yaşamakta olduğumuz bu çağın sunduğu imkân ve kolaylıklara paralel olarak biz de Kur’an öğretimini kolaylaştırmaya çalıştık. Dünyada eşi ve benzeri olmayan Kelime Kelime Kur’an öğretim ve eğitim videoları ve çok yavaş okuyuşla oluşturduğumuz hatim ve mukabele çalışmaları ile Kur’an dostlarının işini kolaylaştırdık. Böylelikle video tabanlı bir Sanal Kur’an Kursu oluştu. Sahasında eşsiz ve benzersiz olan bu çalışmalarımızla her yaştan on binlerce Kur’an talebesi derslerine kolayca hazırlanabilmektedir. Bunun yanında klasik yazıları ve okuyuşları takipte zorluk çeken kişiler mukabelelerini ve hatimlerini de bizim çalışmalarımızdan rahatlıkla yapabilmektedir.