NOTLARIM

Arapça hatim duasının türkçe anlamı

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, O’nun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun. Allah’ımız! Ey Rabbimiz! Yüce Kur’ân’ın bereketiyle, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberinin hürmetiyle bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki Sen, her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlâmız! Bizim tevbelerimizi kabul…

Türkçe Hatim Duası

Euzü billahi mineşşey danirracim. Bismilla hirrahma nirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbi işlediğimiz bütün günahlardan pişmalık duyuyoruz. Onları bir daha işlememeye söz veriyoruz. Tevbemizi kabul eyle, bizleri bağışla sen ya Rabbi. Ya Rabbi emrine itaatte kusur işledik, nefsimize zulmettik.…

İmanın hikayesi / 2. söz / Risale 2. sözden istifa edilmiştir

Değerli kardeşlerim! Bugün de size bir hikâye anlatacağım: Bir zamanlar iki adam varmış. Bu adamlardan biri, kendini beğenen, diğeri de Allah’ı bilen birisiymiş. Bu iki adam hem eğlenmek hem de ticaret yapmak için bir yolculuğa karar vermişler. Karar verdikten sonra iki ayrı yolu tercih ederek yolculuğa başlamışlar. Kıymetli kardeşlerim! Bencil…

Besmelenin Hikayesi / 1. söz / 1. sözden istifade edilmiştir

Bismillâhirrahmanirrahîm. Değerli kardeşlerim, hidayet ateşi, iman güneşi ve takva nuru olması ümidiyle bugün size iki adamın başından geçen kısa bir hikâyeyi anlatacağım: Bir zamanlar iki adam varmış. Bunlardan birisi çok mütevazı, alçak gönüllü, diğeri ise çok gururlu, kendini beğenmiş birisiymiş. Bu iki adam o güne kadar hiç gitmedikleri ve hiç…

Radyodan Televizyondan veya Bilgisayar gibi İletişim araçlarından dinlenen mukabele ve hatimler kabul olur mu?

Kur’an okumasını bilmeyenler televizyondan veya bir kayıt cihazından dinledikleri Kur’an’la mukabele yapmış olurlar mı? Elmalılı Hamdi Yazır çok değerli bir hocamız. Tefsiri de var. Ben o kadar yetkili değilim ama Elmalılı Hoca bunun için “Madeni sestir” diyor, kabul etmiyor. Radyodan, televizyondan duyduklarını Kur’an’dan takip ederse olur. Kur’an ayetlerini gözüyle takip…

Fıkhı Ekber Notları 3

Kitaplara İman: Allah’ın kitaplarına iman konusunda Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan gibi adet tayin etmeksizin Allah katından indirilen bütün ki­taplara iman etmek gerekir. “Kur’an, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle biten,…

Fıkhı Ekber Notları 2

İman Esasları İmam Âzam Ebû Hanîfe “Fıkh-ı Ekber” adlı kitabına şu sözleri ile başlamıştır: اصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه: يجب أن يقول آمنت باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من اللّه تعالى، والحساب والميزان الجنة والنار حق كله. (Tevhidin aslı ve itikadın/inanışın sağlam olması için mükellefin…

Yağmur Duası

Gökten inen damladır su. Yerden çıkan pınardır su. Allah’tan bir mucizedir. Bizim için hayattır su.   Temizlikte eşi yoktur. İbadette yeri çoktur. Yokluğuna dayanılmaz. Rabb’ten gelen rahmettir su.   Ya Rabbena sen Rahimsin. Yerin göğün Malikisin. Sen alırsan kimse vermez. Hazinenden ver bize su…   Şiir: Recep Toraman 27.12.2020

Fıkhı Ekber Notları 1

İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem’in, kurtulduğunu müjdelediği fırka (73 fırka), Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancına bağlı bulunan­lardır. İnanç bakımından ehl-i sünnetin dışında kalanlara “Bid’at ehl-i” tâbiri kullanılır. Bid’at ehlini bütünü ile kâfirlik, yahut sapıklık­la itham etmeğe Ehl-i Sünnet…