Arapça hatim duasının türkçe anlamı

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, O’nun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Allah’ımız! Ey Rabbimiz! Yüce Kur’ân’ın bereketiyle, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberinin hürmetiyle bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki Sen, her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlâmız! Bizim tevbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki Sen, tevbeleri çok çok kabul eden ve çok merhametli olansın. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmada bizi muvaffak eyle!

Ey Kerim olan cömert Allah’ım! Bizi affet. Ey Rahim olan merhametli Allah’ım! Bizi bağışla. Ey cömertlerin en cömerti olan Allah’ım! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bizi Kur’ân’ın süsü ile süsle. Kur’ân’ın kerâmetiyle bize ikramda bulun! Kur’ân’ın şerefiyle bizi şereflendir. Kur’ân’ın elbisesini bize giydir. Kur’ân’ın şefaatiyle bizi cennete koy.

Kur’ân hürmetine dünyadaki belâlardan ve âhiret azabından bizleri koru, bize afiyet ver.

Ey rahmeti ve merhameti sonsuz Allah’ım! Bütün Ümmet-i Muhammed’e acı, merhamet eyle.

Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, Kıyamet günü şefaatçi eyle! Sırat köprüsü üzerinde Kur’an’ı bize nur, Cennette yoldaş, Cehennem ateşine karşı perde eyle!

İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için Kur’an’ı bize önder kıl, ey cömertlerin en cömerdi olan, Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım (dualarımızı kabul eyle)!

Allahım! Kur’ân hidâyeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur’ân’ın kerameti ile bizi ateşten kurtar. Kur’ân’ın hürmetiyle derecelerimizi yükselt.

Ey Lütuf ve ihsan sahibi olan Allah’ım! Okunan Kur’ân hürmetine günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Yüce Kur’ân hürmetine kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü ak eyle. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla.

Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetten, hastalıktan ve belâdan koru muhafaza eyle. Ayaklarımızı sâbit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım eyle.

Allah’ım! Okuduğumuz Kur’ân’ın sevabını, tilâvet ettiğimiz Kur’an’ın

nurunu Efendimiz Hz. Muhammed sallellâhu aleyhi ve sellem’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına ulaştır. Allah’ın salâtı ve selâmı hepsinin üzerine olsun.

Peygamberimiz sallellâhu aleyhi ve sellem’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. Allah hepsinden razı olsun. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olanların ruhlarına ulaştır.

Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına ulaştır.

Ey ihtiyaçları gideren, Ey dualara icabet eden, Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Merhametinle dualarımızı kabul eyle. Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, kafirlerin nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

Peygamberlere selâm olsun. Allah, Peygamber Efendimize, O’nun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât etsin. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.