ALLAH’IM (Zatî ve Subûtî Sıfatlarıyla)

Zati ve Subuti Sıfatlarıyla ALLAH’ım (öğrenmek ve öğretmek isteyenler için büyük kolaylık)
Yepyeni Bir Ezgi, Güfte, Beste ve Fotoğraflar: Recep Toraman: Dinlemek için lütfen TIKLAYINIZ:

Allâhü ekber kebira
Velhamdü lillâh kesira
Ve Sübhânellâh
Bükraten ve esîlâ

Allah vardır ezelidir
Biricik ve ebedidir
O hiçbir şeye benzemez
Zatı kendiliğindendir

Allâhü ekber kebira
Velhamdü lillâh kesira
Ve Sübhânellâh
Bükraten ve esîlâ

Canlıdır herşeyi bilir
Mükemmel görür işitir
İradesi ve gücüyle
Söz tekvinde benzersizdir

Allâhü ekber kebira
Velhamdü lillâh kesira
Ve Sübhânellâh
Bükraten ve esîlâ

Allah’ım en büyük sensin
Güzellikler sahibisin
Sabah-akşam inanırım
Kusurlardan münezzehsin

Allâhü ekber kebira
Velhamdü lillâh kesira
Ve Sübhânellâh
Bükraten ve esîlâ

 

Zatî Sıfatlar: Sadece Allah Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi bi¬rine verilmesi caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır.

Allah Vardır/Vücûd: Vardır, varlığı başkasından değil, zâtının gereğidir, varlığı zorunludur.
Ezelidir/Kıdem: Başlangıcı yoktur. Sonradan meydana gelmemiştir.
Biricik/Vahdâniyyet: Zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tektir. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
Ve Ebedidir/Beka: Varlığının sonu yoktur.
O, Hiçbir Şeye Benzemez/Muhalefettin Li’l-havâdis
Zatı Kendiğindendir/Kıyam Bi Nefsihî: Var olmak için bir başka varlığa ihtiyacı yoktur. Kendiliğinden vardır.

Sübûtî Sıfatlar: Allah için varlığı zorunlu olan ve mükemmellik ifade eden sıfatlardır.

Canlıdır/Hayat: Diri ve canlıdır.
Herşeyi Bilir/İlim: Her şeyi bilir. Olmuşu, olanı, ola¬cağı, gelmişi, geçmişi, gizliyi, açığı…
Mükemmel Görür/Basar: Olmuşu, olanı, ola¬cağı, gelmişi, geçmişi, gizliyi, açığı…
İşitir/Semi’: Olmuşu, olanı, ola¬cağı, gelmişi, geçmişi, gizliyi, açığı…
İradesi/Dilemek: Dilediği olur.
Ve Gücüyle/Kudret: Sonsuz bir güç ve kudret sahi¬bidir.
Söz/Kelâm: Kendine özel bir şekilde konuşur.
Tekvinde Benzersizdir: Yaratır, yok olanı yokluktan varlığa çıkarır.