ÇOCUKLARIN AMENTÜSÜ: RABBİM ALLAH

Rabbim Allah
Kitabım Kur’an
Dinim İslâm
Peygamberim Muhammed
Aleyhisselâm

Lâilâhe İllellâh
Lâilâhe İllellâh
Muhammed Rasûlüllah
Aleyhi salevâtüllah

Allah tek Rab’dir
Kur’an hidayet
İslâm şereftir
Peygamber ümmetine
Biricik rehber

Lâilâhe İllellâh
Lâilâhe İllellâh
Muhammed Rasûlüllah
Aleyhi salevâtüllah

22.11.2013

İsveç