Dua (Ver Allahım)

Kur’an’ın, İsm-i Azam’ın hürmetine
Bizlere rahmet ver, rahmet ver Allah’ım.
Türk milletine ve İslam ümmetine
Huzur ver, sükûn ver, rahat ver Allah’ım.

İlk şehit, ilk emir, son haber hâkkına
Gazilerin akıttığı ter hâkkına
Ve habibin olan Peygamber hâkkına
Tevbe ver, felah ver, necat ver Allah’ım.

Beşeriz, şaşarız Sen şaşırtma bizi
Gurur, kibir verip de şişirme bizi
Nefsimizin peşine düşürme bizi
İlim ver, irfan ver, sanat ver Allah’ım.

Yarab! Rahmetin gazabından büyüktür
Talebim ne şöhret, ne mal, ne de mülktür
Zayıflık, acizlik sırtımızda yüktür
İman ver, akıl ver, sıhhat ver Allah’ım.

Bilsek de, bilsek de gene bilmek için
Hatadan, günahtan dönebilmek için
Küfür ile zulmü yenebilmek için
Nusret ver, derman ver, takat ver Allah’ım.

Yalnızca sana inanan, sana bağlı
Senin Resulün olan Sultan’a bağlı
Gönlüyle, bedeniyle Kuran’a bağlı
Komşu ver, gardaş ver, evlât ver Allah’ım.

Kirden, küfürden arınıp, yunmamıza
Benlik atına binersek inmemize
Yanlış yola saparsak dönmemize
Zaman ver, imkân ver, fırsat ver Allah’ım.

Gadirsin, Ganisin mülkünde yok değil
Ver bize helâl ne istersek, çok değil
Beşikten mezara kadar uzak değil
Azim ver, sabır ver, sebat ver Allah’ım.

ABDURRAHİM KARAKOÇ