NAMAZ SONRASI TÜRKÇE KISA BİR DUA

Amin

Eûzü billâ himi neş şeydâ nirra cîm. Bismillâ hir rah mâ nir rahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves salâtü ves selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Ya Rabbel âlemin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi-kulluklarımızı kabul eyle.
Ya Rabbel âlemin. Bilerek-bilmeyerek işlemiş olduğumuz büyük-küçük hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle..
Ya Rabbel âlemin. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri affeyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Onların kusurlarını affeyle, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle.
Ya Rabbel âlemin. Bizlere de hayırlı ve bereketli uzun ömürler lütfeyle. Bizlere bol-bereketli, helalinden kazançlar ikram eyle.

Bizleri ve tüm sevdiklerimizi Kur’an-ı Azimü’ş-şânın yolundan, Habib-i Zî şânın sünnetinden ayırma. Öldükten sonra da cümle geçmişlerimizle birlikte bizleri Peygamber Efendimiz sallellâhü aleyhi ve selleme komşu eyle.

Ya Rabbel âlemin. Bizleri, sevdiklerimizi ve tüm müslüman kardeşlerimizi, görünür-görünmez, bilinir-bilinmez, büyük-küçük, semavî-arazî felaketlerden, musibetlerden, dertten, tasadan, hüzünden, üzüntüden, kederden, hastalıklardan uzak eyle. Küfrandan, nifaktan, isyandan vesair bütün günahlardan ırak eyle. Düşman taarruzundan ve tasallutundan sen koru muhafaza eyle…

Amin, Amin veyâ muîn, ve selâmün alel mürselîn, vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. el fâtihah