RABBİ YESSİR DUASI

Rabbi yessir
Velâ tüassir
Rabbi temmim bil’hayr

Rabbim kolaylaştır bize
Zor olanları gösterme
Her işimiz kolay olsun
Dünya hayırlarla dolsun

Rabbi yessir
Velâ tüassir
Rabbi temmim bil’hayr

Hayırlıyı kolaylaştır
Şerli işleri zorlaştır
Ahirete giden yolda
Bizi cennete ulaştır

Rabbi yessir
Velâ tüassir
Rabbi temmim bil’hayr

07.11.2014

İSVEÇ