Arapça hatim duasının türkçe anlamı

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, O’nun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun. Allah’ımız! Ey Rabbimiz! Yüce Kur’ân’ın bereketiyle, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberinin hürmetiyle bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki Sen, her şeyi…

Türkçe Hatim Duası

Euzü billahi mineşşey danirracim. Bismilla hirrahma nirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbi işlediğimiz bütün günahlardan pişmalık duyuyoruz. Onları bir daha işlememeye söz veriyoruz. Tevbemizi kabul eyle, bizleri bağışla sen…

İmanın hikayesi / 2. söz / Risale 2. sözden istifa edilmiştir

Değerli kardeşlerim! Bugün de size bir hikâye anlatacağım: Bir zamanlar iki adam varmış. Bu adamlardan biri, kendini beğenen, diğeri de Allah’ı bilen birisiymiş. Bu iki adam hem eğlenmek hem de ticaret yapmak için bir yolculuğa karar vermişler. Karar verdikten sonra…

Besmelenin Hikayesi / 1. söz / 1. sözden istifade edilmiştir

Bismillâhirrahmanirrahîm. Değerli kardeşlerim, hidayet ateşi, iman güneşi ve takva nuru olması ümidiyle bugün size iki adamın başından geçen kısa bir hikâyeyi anlatacağım: Bir zamanlar iki adam varmış. Bunlardan birisi çok mütevazı, alçak gönüllü, diğeri ise çok gururlu, kendini beğenmiş birisiymiş.…

Fıkhı Ekber Notları 3

Kitaplara İman: Allah'ın kitaplarına iman konusunda Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan gibi adet tayin etmeksizin Allah katından indirilen bütün ki­taplara iman etmek gerekir. “Kur’an, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtürle…

Fıkhı Ekber Notları 2

İman Esaslarıİmam Âzam Ebû Hanîfe “Fıkh-ı Ekber” adlı kitabına şu sözleri ile başlamıştır:اصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه: يجب أن يقول آمنت باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من اللّه تعالى، والحساب والميزان الجنة والنار حق كله.(Tevhidin…

Yağmur Duası

Gökten inen damladır su. Yerden çıkan pınardır su. Allah'tan bir mucizedir. Bizim için hayattır su.   Temizlikte eşi yoktur. İbadette yeri çoktur. Yokluğuna dayanılmaz. Rabb'ten gelen rahmettir su.   Ya Rabbena sen Rahimsin. Yerin göğün Malikisin. Sen alırsan kimse vermez.…

Fıkhı Ekber Notları 1

İbadetlerin temeli sağlam inançlardır. Sağlam inanca dayanmayan ibadetlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem'in, kurtulduğunu müjdelediği fırka (73 fırka), Ehl-i Sünnet vel-cemaat inancına bağlı bulunan­lardır. İnanç bakımından ehl-i sünnetin dışında kalanlara “Bid'at ehl-i” tâbiri kullanılır. Bid'at…